SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Stanislav VYSTAVĚL

Rodák z Hané, z vesnice nedaleko Otaslavic (Rodiště Josefa Františka). Ve 4 letech mu zemřel otec a tak veliký vliv na jeho životní postoje a budoucí vztah k letectví měl strýc, pracující na letišti ve Stichovicích. Po ukončení základní školy se vyučil montážním zámečníkem v Uničovských strojírnách, kde pracoval až do základní vojenské služby, kterou sloužil v Žatci, u útvaru pozemního zabezpečení navigace na odloučeném stanovišti. Po vojně nastoupil do NHKG Ostrava, při zaměstnání vystudoval strojnickou průmyslovku a působil až do roku 1970 jako inspekční technik. V letech 1970 – 1975 "změnil" profesi a pracoval jako zámečník a svářeč na menších stavbách. V říjnu 1975 nastoupil do Ferony a 15 let v kategorii D vedl údržbu závodu. Od r. 1990 se mohl vrátit do stavu THP, postupně vedl technický odbor, technický úsek a po odchodu ředitele závodu pro logistiku jej vystřídal. Po 27 letech u firmy a ve 64 letech odešel do důchodu. Celou profesní dráhu byl strojařem a nejblíže měl ke zvedacím zařízením.

Jeho zásada: „Vše, co děláš, dělej pořádně a nesmíš se bát poznávat nové". Platí to i o „druhé gramotnosti", když po padesátce dostal PC. Vytvořil si tak potřebný předpoklad pro další aktivity v době psaní knížek.

Z jeho zájmů je to stavba plastikových modelů letadel a historie našeho vojenského letectva. Při LMK Ostravan v období tuhé normalizace založili klub PM a na schůzky začali zvát Zdeňka Škarvadu. Časem přijali pozvání na besedy další: L. Valoušek, J. Koukal, F. Fajtl, K. Mrázek a další. O této doby se datují jeho přátelské vztahy s veterány RAF. Z nich dnes zůstal už jen gen. Zdeněk Škarvada, který bydlí v také Porubě. Při oslavě 60. narozenin mu daroval model (1/32) "jeho" Hurricanu NN-U. Podarovaný válečný veterán pak oplátkou napsal "věnování" do knížky Viléma Bufky (s nímž byl v zajateckém táboře) „Bombardér T 2990 se odmlčel":

„…a dnes, po létech už jen vzpomínáme. Mám radost, že dosud žijí lidé jako Standa Vystavěl a nesou naši myšlenku dále. Za autora této knihy rád podepisuji". Zdeněk Škarvada Ostrava 16. listopadu 1978

***

Plk. v.v. Ing. Stanislav Filip 13.9.2008 při příležitosti setkání k 15. výročí vyhlášení rozkazu o zrušení 11. slp, 11. LZ a křtu knih v Žatci na Macerce mj. řekl:

„Žatecké vojenské letiště bylo zrušeno a zlikvidováno tak, jako žádné jiné u nás. Bylo vymazáno nejen z map, ale doslova z povrchu země. Buďme rádi, že máme Standu Vystavěla, který jako autor ve třech knížkách – Říkalo mu KOREA, 11. stíhací INVAZNÍ a 11. letecká základna a její předchůdci zdokumentoval zdejší vojenské letectvo včetně jeho zabezpečovacích útvarů tak podrobně, jako nemá žádné jiné letiště a zachoval tak svědectví nám pamětníkům i těm mladým".

V současnosti má rozpracovaný další projekt, mapující historii jedné významné a dosud komplexně nezpracované oblasti z činnosti československého letectva a letectva AČR v období 1945 až 2008.

Přiznal, že po tom by ještě rád "zvládl" jeden letecký útvar, k 65. výročí jeho zřízení. Zatím shromažďuje podklady a koordinuje základní kádr spolupracovníků.

https://www.youtube.com/watch?v=D9hr3S6sBvQ