SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Ivo PEJČOCH

Ivo Pejčoch (1962) je absolventem Katedry českých dějin na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1990 pracoval jako šéfredaktor odborného historického měsíčníku HaPM, od roku 2007 je samostatným vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu. Je autorem nebo spoluatorem dvaceti pěti  knih a více než tří set článků v odborných periodikách. Zabývá se dějinami obrněné techniky, válečných lodí, problematikou přechodů přes železnou oponu a paramilitárních sil. V nakladatelství Svět křídel vydal knihy Miniponorky osamělí lovci, Tanky Praga, Hrdinové železné opony, Armády českých politiků, Letadlové lodě kontinentální Evropy a Těžké tanky. V současné době připravuje do vydání publikaci Vysoká rudá zeď (s Jiřím Rajlichem) a s Jiřím Plachým a Prokopem Tomkem knihu Hrdinové tajné války, věnovanou dramatickým osudům nejvýznamějších agentů-chodců, mimořádného fenomenu třetího odboje.