SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Naše knihy

Knihy vydané v roce: ""

(nalezen jeden titul)

Z
z

Autor: M   

Rok vydání:

ISBN:

Obálka: J

Skladem: ne

Cena: neuvedena

Formát:

Kniha pomáhá zaplňovat „bílé místo“ v nabídce české literatury s vojensko-námořními náměty. Autor Milan Jelínek totiž věnuje její obsah počátkům moderních válečných lodí, spadajícím do první poloviny 19.století, kdy se na mořích objevily první vyzbrojené parostrojní „kolesáky“, americkým (Fultonovým) katamaránem DEMOLOGOS počínaje. Přitom autor jako obvykle jde ve svém vyprávění do soudobě až velmi vzácných technických podrobností, když pojednává o vývoji lodního dělostřelectva té doby, prvních lodních pancířích, parních strojích a jejich využití, a to už i na velkých plachetních korábech (NAPOLÉON, SANS PAREIL…). Velkou pozornost věnuje i událostem, které iniciovaly zásadní posun ve vývoji námořního vojenství: bitvě u Sinope, dobývání kinburské pevnosti… Závěr práce patří zrodu první širomořské pancéřové lodi světa, francouzské fregatě GLOIRE. Kdo se zabývá obecnou historií námořního vojenství, nemůže tuto velmi obsáhlou, u nás ojedinělou knihu nezařadit do své bibliotéky.


Související tituly:
Námořnictvo za povstání boxerů 1900 / Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914
detail knihy

Autor: Milan JELÍNEK

Rok vydání: 2019

ISBN: 978-80-7573-054-1

Skladem: ano

Cena: 350,- Kč

U-BOOTY konstrukce německých ponorek sérií U, UC a UB 1914-1918 / Ponorky v Rusko-Japonské válce 1904-1905
detail knihy

Autor: Milan JELÍNEK

Rok vydání: 2019

ISBN: 978-80-7573-056-5

Skladem: ano

Cena: 290,- Kč

Noční dravci nad Koreou
detail knihy

Autor: Igor SEIDOV, Miloš ŠEDIVÝ

Rok vydání: 2020

ISBN: 978-80-7573-081-7

Skladem: ano

Cena: 480,- Kč