SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Dvacítka
Historie 20. stíhacího, později stíhacího bombardovacího leteckého pluku

Autor: Jan Dúbravčík   

Rok vydání: 2004

ISBN: 80-86808-05-x

Skladem: ne

Cena: 290,- Kč

Zařazení: Historie ČS letectva; Technika

Formát: 165x235, stran 284, pevná vazba

Kniha podrobně popisuje historii 20. stíhacího, později stíhacího bombardovacího leteckého pluku. Tento letecký útvar vznikl v Čáslavi a od roku 1960 působil na letišti v Náměšti nad Oslavou, kde byl také v roce 1994 reorganizován na 32. základnu taktického letectva. Kniha popisuje období od 1. října 1956 do 31. března 1994, tedy téměř osmatřicet let historie pluku a jeho zabezpečovacích praporů..
Pluk vznikl jako součást nově budované 6. stíhací letecké divize s velitelstvím v Čáslavi. Od počátku byl vyzbrojen letouny MiG-15 a MiG-15bis. Značnou část jeho létajícího a technického personálu tvořili nezkušení čerství absolventi vojenských škol. To si bohužel vyžádalo i několik těžkých leteckých nehod. Později se stal součástí 22. stíhací letecké divize, 2. stíhací bombardovací letecké divize a nakonec od roku 1969 34. stíhací bombardovací letecké divize. Za nejslavnější období považují pamětníci léta 1965 až 1968. V této době se pluk postupně přezbrojil na nadzvukové letouny Su-7, byl doplněn vycvičenými piloty od jiných útvarů a rovněž zásluhou dobrého velení pluku měl velmi vysokou bojovou hodnotu.
Rok 1968 krutě zasáhl i do osudů řady příslušníků 20. sbolp. Řada jich musela opustit své vysněné povolání, mnozí byli pronásledováni a šikanováni v době normalizace. V knize je poprvé podrobně popsán i způsob obsazení letiště sovětskými okupačními vojsky. Po období konsolidace a doplnění se pluk v průběhu sedmdesátých let účastnil řady náročných cvičení v rámci Varšavské smlouvy, z nichž nejvýznamnějším bylo cvičení „Tarcza 76“ v Polsku. Přesto, že se i v osmdesátých letech pluk účastnil řady mezinárodních leteckých cvičení, jeho význam jako bojového pluku postupně klesal. Stal se z něho v podstatě výcvikový pluk pro doplňování ostatních přezbrojovaných útvarů stíhacího bombardovacího letectva vycvičenými piloty. V poslední fázi své existence, od roku 1987, byl pluk přezbrojen na letouny Su-22 a v knize je podrobně popsána i slavná etapa vzniku a vystupování akrobatické skupiny „Duha“ na těchto letounech. Tato skupina navazovala na tradici letecké akrobatické skupiny, vedené pplk. Jiřím Smažilem na letounech Su-7.
Pluk byl v souladu s branným zákonem založen pro obranu tehdejší Československé republiky, k této činnosti se ale pochopitelně nikdy nedostal, nebyl nikdy nasazen ve skutečném válečném konfliktu. V jeho řadách ale sloužilo několik příslušníků vojenského letectva, kteří se účastnili jak bojů během 2. světové války, tak i střetnutí v průběhu války studené.
Prakticky po celou dobu existence pluku ho doprovázely jeho zabezpečovací útvary. 19. letištní prapor byl založen 1. října 1956 a zabezpečoval pluk až do roku 1991, kdy byl spolu s 51. praporem RTZ reorganizován na 20. leteckou základnu. 51. prapor PZN, později RTZ, byl založen v létě roku 1959 v souvislosti s přesunem 20. slp z Čáslavi na letiště Náměšť nad Oslavou. I historii těchto útvarů je věnována značná část knihy.
Text knihy je doplněn mnoha černobílými fotografiemi, tabulkami s personálními přehledy, seznamy používané letecké techniky a řadou obrázků, včetně barevných bokorysů letadel z výzbroje pluku.
Jako jeden z mála leteckých pluků bývalého československého vojenského letectva má 20. sbolp svého přímého pokračovatele. Po zrušení 32. základny taktického letectva je jeho dalším pokračovatelem 22. základna letectva v Náměšti nad Oslavou Tato publikace je určena všem zájemcům o poznání historie poválečného československého vojenského letectva.