SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Cesty osudu
Životní příběhy čs. parašutistů vycvičených v létech 1941-1945 ve Velké Británii

Autor: Martin Reichl   

Rok vydání: 2004

ISBN: 80-86808-04-1

Skladem: ne

Cena: 450,- Kč

Zařazení: Odboj

Formát: 165x235, stran 600, pevná vazba

Kniha s názvem Cesty osudu podrobně popisuje životní osudy československých občanů - vojáků, kteří byli v letech l941 - l945 vycvičeni, následně zařazeni a ve své
většině i vysazeni v rámci parašutistických operací připravovaných tehdejší Zvláštní skupinou D při II. odboru MNO československé exilové vlády v Londýně.
V knize jsou popsány portréty mužů, kteří v sobě našli odvahu ke splnění náročných úkolů. Dobrovolně se k nim přihlásili i s vědomím, že po vysazení do okupovaného
Protektorátu jim v průměru zbývá něco okolo tří měsíců života. V těchto portrétech jsou uvedeny základní údaje, které se týkají jejich životů, počínaje rodinnými poměry,
průběhu školní docházky, okolnostmi týkajícími se absolvování vojenské služby v ČR i příběhy jejich dramatických odchodů do zahraniční armády. Čtenář se dozví o podrobnostech bojových nasazení, o výběru k výcviku pro zvláštní účely a následně i dalších osudech hrdinů knihy. Podrobně je zachycena jejich anabáze při plnění úkolů po
vysazení. Kniha pokračuje popisem poválečných osudů společně s uvedením ocenění, jaká jim za jejich službu národu byla udělena. K jednotlivým portrétům je připojen
krátký nástin pojednávající o každé parašutistické operaci, do níž tito muži byli zařazeni, poslání těchto paraskupin a spolu s okolnostmi týkajícími se provedení a okolností,
jenž je provázely.
Publikace Cesty osudu je zpracována na podkladě materiálů shromážděných mnohaletou prací v archivech, obsáhlou korespondencí s parašutisty, jejich pozůstalými
příbuznými, či dalšími pamětníky. Jejím cílem je zprostředkovat poznání těchto mnohdy unikátních materiálů budoucím pokolením, neboť tito hrdinové si nezaslouží, aby na ně bylo neprávem zapomenuto.