SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Létali jsme se stroji Luftwaffe
Paměti absolventů Leteckého učiliště Prostějov, 5. turnusu Vojenské pilotní školy 1947-1949

Autor: Miroslav BEDNÁŘ   

Rok vydání: 2005

ISBN: 80-86808-22-x

Skladem: ne

Cena: 220,- Kč

Zařazení: Memoáry; Historie ČS letectva

Formát: 165x235, stran 188, pevná vazba

Během 2. světové války nastal značný technický pokrok ve většině odvětví lidské společnosti, zvlášť v letectví. Za poměrně krátký časový úsek, letadla zdokonalených typů s novými výkonnými motory, mnohokrát zvýšila maximální rychlost a výškový dostup, čím. se zvýšily požadavky na
piloty, techniky a mechaniky, na všechen letecký personál.
Československá republika po skončení války obnovila budování vojenského letectva s kořistní německou technikou a nevelkým počtem stíhacích a bitevních strojů, na nichž se vrátili českoslovenští letci z východní a západní fronty, zúčastnění v bojích proti fašizmu.
Druhý prezident ČSR Dr. Edvard Bene. čs. a vláda, věrni odkazu T. G. Masaryka, zakladatele prvorepublikové Masarykovy letecké ligy, jejímž plánovaným a splněným cílem byla výchova kvalitních vojenských letců a veškerého technického personálu, ihned po osvobození rozhodli
o okamžitém vytvoření dvouleté vojenské pilotní školy.
A tak již v září 1945 nastoupili do Leteckého učiliště v Prostějově první letečtí dorostenci s označením 1. turnus VPŠ (vojenské pilotní školy). Jejich úspěšné vyřazení v hodnosti rotných z povolání a dekorování pilotními odznaky se uskutečnilo 1.7.1949 (právě v den nástupu
absolventů 5. turnusu - páťáků). Tito generačně noví pováleční piloti, vycvičení převážně našimi
válečnými letci, byli prvopočáteční v řadě následujících turnusů pilotní školy, jichž se postupně
uskutečnilo 12.
5. turnus, jehož jsme my byli absolventy v r. 1947. 1949 s vyřazením v hodnosti délesloužících četařů, byl výjimečně rozdílným od všech předešlých i pozdějších. Zažili jsme v době náročného studia a namáhavého výcviku rok 1948, který nám, jako celé republice určil přednost nikoliv odbornosti, vzdělání ale politickému vyjadřování k novému režimu. Nedocílili jsme hodnosti rotných při zvládnutí školy za poměrně kratší dobu oproti ostatním turnusům. Z původních 104 absolventů školu zakončilo pouze 36 délesloužících a tím si vysloužil 5. turnus přídomek zvláštní.
Naše osobní štěstí zapálených kluků, že létáme i přes rozporuplnou dobu, provázela nespokojenost vyvolávaná novými povinnostmi, nezapadajícími do leteckých odborností. Konečně o tom se v následujících statích svěřují kamarádi, kterým se na rozdíl ode mne podařilo ve zdraví dosloužit celý letecký život z povolání.