SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

1. letecký dopravní pluk
Vzpomínky na příslušníky, techniku, organizaci, události a úkoly významného útvaru československého vojenského letectva, jehož historie se začala psát před šedesáti lety – 1. dubna 1946

Autor: Miroslav MOUDRÝ   

Rok vydání: 2005

ISBN: 80-86808-21-1

Skladem: ne

Cena: 330,- Kč

Zařazení: Historie ČS letectva; Technika

Formát: 165x235, stran 328, pevná vazba

Historie 1. leteckého dopravního pluku začala vznikat vlastně již v závěru 2. světové války, v roce 1944, kdy se vytvořila poslední československá letecká jednotka ve Velké Britanii – Československá dopravní skupina (Czechoslovak Air Force Transport Pool). Tato skupina se po návratu do vlasti rozdělila na dvě části, z první vznikl 1. letecký dopravní pluk a druhá část vytvořila zakládající skupinu poválečných Československých aerolinií.
Tato kniha se věnuje popisu 1. leteckého dopravního pluku a to od počátku vzniku a jeho působení na letištích ve Kbelích, Prostějově a Mošnově. Autor se snažil z dostupných dokumentů, ale především ze vzpomínek bývalých příslušníků pluku sestavit monografii, která by přijatelnou formou zveřejnila organizaci a plnění úkolů dopravního pluku, činnost různých odborností, jejich problémy při výcviku, také s jakými typy letounů, kluzáků nebo vrtulníků se létalo a v neposlední řadě plnění součinnostních úkolů s jinými druhy letectva a různými druhy vojsk, především s výsadkáři. V době působení byl 1. letecký dopravní pluk vydatnou líhní osádek, které po vycvičení často odcházely zastávat letové funkce k jiným útvarům plnícím úkoly s dopravními letouny a také k Československým aeroliniím. Cvičili se i zahraniční letci.
Osádky pluku prováděly přepravu osob a materiálu nejen v naší republice, ale také v zahraničí. Letouny pluku během jeho působení přistávaly na letištích 21 zemí světa. Bylo to po celé Evropě, bývalém SSSR, také v Mongolsku, Číně, Barmě, Francouzské Quinei a Indonézii.
Obsahem knihy je rozsáhlá obrazová část. Většina snímků je původních, dosud nikde nezveřejněná. Příznivci historie československého letectva a specielně dopravního pluku, budou moci v portrétní galerii příslušníků 1. leteckého dopravního pluku poznat spoustu těch, kteří poctivou každodenní prací vytvářeli jeho čtyřiceti sedmiletou historii a dobré jméno ve vojenském letectvu.
V roce 1993 byl 1. letecký dopravní pluk zrušen.