SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Mostecký benzín hoří
Úvod k historii letecké války nad Mostem 1939 - 1945 pohledem svědků ze země

Autor: Radovan HELT   

Rok vydání: 2005

ISBN: 80-86808-19-x

Skladem: ne

Cena: 300,- Kč

Formát: 165x235, stran 304, pevná vazba

I po šedesáti letech od konce největšího světového konfliktu v dějinách lidstva je pojem Brux /
Czechoslovakia spíše znám ve světě, než v České republice. Tento název nás velmi často provází v archivech spojeneckých letectev, zahraničních memoárových knihách a pro mnoho spojeneckých letců - veteránů je podnes příkladem velmi důležitého a velmi tvrdě bráněného cíle. Jako Brux býval označován severočeský Most, v jehož blízkosti se nalézá obrovská chemická továrna, v období 1939 - 1945 nazývaná STW. Za 2. světové války byla třetím největším výrobcem umělých paliv pro německá vojska a letectvo. Americké a britské bombardéry provedly více než 20 pokusů o její zničení, aby nakonec mostecké palivo do strojů nacistické mašinérie definitivně přestalo proudit až do konce války. Houkání poplachových sirén, hvízdání padajících bomb, střelba protileteckých děl a smrt se od
jara 1944 pro dobrovolné i nedobrovolné obyvatele Mostecka staly všední skutečností. Ve svém důsledku poznamenaly několik generací lidí. Mnoho spojeneckých letounů bylo v bojích nad Mostem zasaženo německou protiletadlovou obranou a mnohé z nich poblíž Mostu za dramatických okolností
havarovaly. Po dlouhá desetiletí bylo komunistickým režimem vládnoucím v poválečném Československu toto bombardování buť zatajováno nebo, když o něm něco vyplynulo na povrch, označováno za záměrné poškozování budoucího majetku československého pracujícího lidu. Tak se skoro podařilo
z historie našeho národa vymazat povědomí o letecké válce nad Mostem a její nepochybné důležitosti pro vítězství spojenců nad nacistickým Německem.
O příčinách a okolnostech vzniku velmi důležité palivové továrny na severu okupovaných Čech, formování její pasivní i aktivní obrany a o leteckých bojích nad Mosteckem vypráví tato kniha. V několika dějových rovinách se ukazuje vzájemná provázanost válečného dění na bojištích celé Evropy, ba i světa.
Čtenář má možnost nahlédnout na leteckou válku nad Mostem očima svědků ze země, ale zároveň poznat co těmto lidem dodnes zůstalo skryto - identitu leteckých sil, které bombardování prováděly a někdy až překvapivě zajímavé skutečnosti o tehdejší letecké technice, bojových prostředcích a taktice.
Kniha se nevyhýbá ani informacím o německé letecké aktivitě a ztrátám Luftwaffe v mosteckém okolí.
Pohledem původních obyvatel Mostecka, totálně nasazených nebo zavlečených dělníků z celé Evropy, pohledem německých vojáků, ale i tisíců zajatých spojeneckých vojáků pracujících v STW můžeme vidět tehdejší dobu. Můžeme prožívat nevšední příběhy, které se mohou stát jen v tak specifických podmínkách, jakými byl ten veliký, pracovní a koncentrační tábor, zvaný Mostecko v průběhu spojenci vedené Bitvy o palivo.
Kniha je doprovázena popisem i obrázky německé i spojenecké bojové techniky a mnoha desítkami unikátních dobových fotografií.
Mostecký benzín hoří! zobrazuje události od počátku války do března 1945 a je úvodem k historii letecké války nad Mostem. Je jakýmsi základním kamenem zamýšlené série knih autora na toto téma.


Související tituly:
A z nebe padaly bílé hvězdy...
detail knihy

Autor: Radovan Helt

Rok vydání: 2007

ISBN: 978-80-86808-07-9

Skladem: ne

Cena: 450,- Kč

...a země se zachvěla
detail knihy

Autor: Ladislav Jouza - Michal Plavec

Rok vydání: 2007

ISBN: 978-80-86808-44-4

Skladem: ne

Cena: 260,- Kč

Bomby pod Řípem
detail knihy

Autor: Michal Plavec

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-56-7

Skladem: ne

Cena: 300,- Kč

Praha v plamenech
detail knihy

Autor: Michal PLAVEC, Filip VOJTÁŠEK, Peter KAŠŠÁK

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-58-1

Skladem: ne

Cena: 390,- Kč