SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Wellingtony nad Biskají
311, čs. bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF (květen 1942 - květen 1943)

Autor: Miloslav PAJER   

Rok vydání: 1999

ISBN: 80-85280-54-X

Obálka: Vlastimil SUCHÝ

Skladem: ne

Cena: 260,- Kč

Zařazení: Odboj; Historie ČS letectva; Technika; Vojenské letectvo; Archiv

Formát: 165x235, stran 388, pevná vazba

Autor knih VE STÍNU SLÁVY a KŘÍDLA MÍŘÍ NA NĚMECKO se společně se čtenářem opět vydává po cestě za hledáním stop, které naše jediná bombardovací peruť, bojující v letech druhé světové války v rámci Spojeneckého letectva, v historii RAF - především však v tradicích letectva našeho, zanechala.
Kniha je tedy novým pokusem o přiblížení života, úspěchů a bohužel i bojových ztrát 311. čs. bombardovací peruti v RAF. Tentokrát za období, kdy působila v řadách Coastal Command RAF. V této části za časový úsek od května 1942 do konce června 1943, kdy doposud používané dvoumotorové letouny Vickers Wellington nahradily moderní výkonné čtyřmotorové stroje Consolidated B-24 Liberator, kterými byla naše jednotka, s přihlédnutím k vysoce hodnoceným dosaženým výsledkům, nakonec přezbrojena.
Převedením z působnosti Bommber Command - Velitelství bombardovacího letectva RAF, mezi jednotky britského Velitelství pobřežního letectva se 311. čs. bombardovací peruť bezprostředně podílela na Bitvě o Atlantik. Jednotlivé kapitoly na sebe chronologicky navazují. Jejich dosti podrobný obsah vychází z autorova studia dochovaných archivních dokumentů, deníkových záznamů a z osobních vzpomínek samotných aktérů jednotlivých událostí. Čtenář tímto způsobem dostává možnost dokonaleji poznat některé výjimečné situace, které se přihodily v boji s německými ponorkami, ozbrojenými obchodními loděmi - Blokaderunnery a zejména s německými stíhači dalekého doletu v prostoru Biskajského zálivu.
Kniha je doplněna velkým množstvým fotografií, z nichž převážná většina je zveřejněna poprvé. Poměrně značně rozsáhlá je i přílohová část sumarizující nasazené letouny, bojovou činnost jednotky v celé šíři sledovaného období, používanou výzbroj, organizační přehled pobřežního letectva RAF v příslušném období a další zajímavé informace. Z každého slova či údaje je zřejmé, že to, co v řadách Coastal Command - byť zatím jen do června 1943 - jak příslušníci operačních osádek, tak i pozemní personál vykonali, může vést čtenáře i v nynější době k pocitu hlubokého zážitku a také hrdosti na tyto muže i několik našich žen, pracujících u jednotky v pomocné službě. Všichni obstáli čestně a vlastenectví pro ně nebylo prázdným pojmem.


Související tituly:
Ve stínu slávy
detail knihy

Autor: Miloslav PAJER

Rok vydání: 1992

ISBN: 80-85280-10-8

Skladem: ne

Cena: 130,- Kč

Křídla míří na Německo
detail knihy

Autor: Miloslav PAJER

Rok vydání: 1994

ISBN: 80-85280-22-1

Skladem: ne

Cena: 160,- Kč

Křídla pro vítězství a poválečnou obnovu
detail knihy

Autor: Miroslav PAJER

Rok vydání: 2004

ISBN: 80-86808-11-4

Skladem: ano

Cena: 690,- Kč

Nad moři a oceánem
detail knihy

Autor: Miloslav PAJER

Rok vydání: 2000

ISBN: 80-85280-63-9

Skladem: ne

Cena: 350,- Kč