SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Chebsko za soumraku
případ Vernap - kronika

Autor: WINTR Stanislav   

Rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-86808-79-6

Obálka: Jiří SOUČEK

Skladem: ne

Cena: 250,- Kč

Zařazení: Jiné

Formát: A5, 220 stran, pevná vazba

Text knihy Stanislava Wintra Chebsko za soumraku z roku 2008 je již osmou knihou tohoto chebského spisovatele. Tentokrát zvolil na rozdíl od předešlých, historicky zaměřených publikací o postavách napoleonské doby či o osobnostech hudebních skladatelů téma naprosto jiné. Téma povýtce osobní a z doby nedávno minulé, kterým se pokouší popsat, zpřítomnit a pochopit jedno z nejhorších období nejnovější české skutečnosti na příkladu prostých událostí jednoho maloměsta. Potýká se tak s obecnějším problémem literárního zpracování období absurdního bezčasí směšné a přitom hrůzné normalizace lidských životů v době budování vyspělého socialismu v Čechách.
Stanislav Wintr, vycházeje ze své zkušenosti znalého sestavovatele faktografických textů, učinil proto i komentované vyprávění absurdního případu Jáchyma Vernapa, který má být odsouzen za poslouchání a přehrávání magnetofonových nahrávek ze silvestrovského pořadu z roku 1968, základní kostrou svého textu. To samo o sobě ovšem nevytváří žádný objevný text. Ten by takto, i sebelépe zpracován, zůstal pouhou kuriozitou. Vedle této synchronně podané dokumentace jednoho případu z 1. poloviny sedmdesátých let vzniká ucelený text nové knihy až včleněním chronologického kronikářského vyprávění od roku 1945.
Propojení a sjednocení obou rovin vyprávění v závěru knihy není jen formálním svorníkem jednoho společného textu, ale odpovídá i výstavbě celé knihy. A tím i v neposlední řadě zdařilému zpracování nelehkého tématu. V celkem 16 kapitolách (a přímo pojmenované v podkapitolách) se tak pravidelně střídají, překrývají a doplňují textové části případu Vernap a kroniky. Obě tematické roviny jsou uvnitř svých předurčení doplňovány a ozřejmovány stylově odpovídajícími textovými prefabrikáty – Vernap úředními dopisy a kronika pak prozaickými texty.
Novost a přínos Wintrova textu při zpracování tohoto tématu spočívá pak nejen ve vytvoření nového textu jako typu reportážního a klíčového románu, ale i v začlenění dobové dokumentační roviny novinových článků, která prochází oběma tematickými rovinami knihy. Z koláže a zdánlivě roztroušené mozaiky jednotlivostí tak vzniká nové sdělení, kterým celkový text výrazně překračuje pouhé sdělení regionální kuriozity.

Text knihy Stanislava Wintra Chebsko za soumraku z roku 2008 je již osmou knihou tohoto chebského spisovatele. Tentokrát zvolil na rozdíl od předešlých, historicky zaměřených publikací o postavách napoleonské doby či o osobnostech hudebních skladatelů téma naprosto jiné. Téma povýtce osobní a z doby nedávno minulé, kterým se pokouší popsat, zpřítomnit a pochopit jedno z nejhorších období nejnovější české skutečnosti na příkladu prostých událostí jednoho maloměsta.