SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Století četnické kriminalistiky
Historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky (1850-1945)

Autor: Michal DLOUHÝ   

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87567-42-5

Obálka: Jiří SOUČEK

Skladem: ne

Cena: 350,- Kč

Zařazení: Jiné

Formát: 165x235 mm, 336 stran, pevná vazba 200 fotografií

Napsali o nás, recenzovali tuto knihu

Publikace „Století četnické kriminalistiky“, kterou vydá nakladatelství Svět křídel v Chebu je završení črvrtstoletí trvající vědeckovýzkumné činnosti JUDr. Michala Dlouhého, Ph.D., který na uvedené téma zpracoval diplomovou a rigorózní práci na Právnické fakultě UK Praha a disertační práci na Policejní akademii ČR. Vědecké bádání autora je věnováno organizaci četnictva na našem území a jím vykonávané pátrací službě. Kromě toho je Michal Dlouhý autorem třinácti původních knih z oblasti literatury faktu, které naučně populární formou popisují působení četnictva na našem území a kriminální případy řešené četníky. Publikace je pojata jako naučně populární, obsahuje reálie, skutečné kriminální případy a řadu obrazových příloh.