SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

S fotoaparátem na bojištích Velké války


Autor: Radek KURKA   

Rok vydání: 2019

ISBN: 978-80-7573-059-6

Obálka: Jiří SOUČEK

Skladem: ano

Cena: 500,- Kč

Zařazení: Memoáry

Formát: 200 x 300 mm,

Antonín Kurka z Třebíče prošel zákopy 1. světové
války v řadách rakouského 81. pěšího pluku a během války
pořídil několik stovek fotografií vojáků a jejich života
v zákopech i v zázemí.

Třebíčský rodák Antonín Kurka se narodil 20. 4. 1888.
V roce 1914 mobilizuje jako poddůstojník v záloze ke štábu
81. Pluku v Jihlavě. Zde slouží celý první rok války jako
účetní. Na frontu je Antonín Kurka odvelen na jaře 1915
do Haliče. Ve funkci účetního poddůstojníka štábu má
na starosti zásobování a polní kuchyň. V té době již vlastní
malý fotoaparát. Díky svému zařazení má dostatek času
a příležitostí k fotografování. Pořizuje snímky svých spolubojovníků
a týlu fronty. Všechny své fotografie pečlivě
popisuje a ukládá. Postupně tak vzniká podrobná fotodokumentace
válečné poutě 81. pluku a jeho příslušníků.
Za dobu svého pobytu na frontě pořídil A. Kurka více než
500 unikátních fotografií míst, kterými prošel a lidí, kteří
s ním sdíleli válečné osudy. Všechny snímky se dochovaly
do dnešních dnů i s většinou původních negativů. Tyto
fotografie tvoří v dnešní době unikátní sbírku, která je
pravděpodobně největším v České republice dochovaným
souborem datovaných a popsaných fotografií z 1. světové
války, vytvořeným jedním autorem.
Antonín Kurka působil v letech 1915–1917 na východní
frontě a od léta 1917 do podzimu 1918 na frontě italské.
Tam byl v říjnu 1918 zajat spolu s celým plukem a odveden
do zajateckého tábora. Z Itálie odjel společně s generálem
Štefánikem do ruského Vladivostoku. Domů se vrátil
teprve v prosinci 1919 spolu s transportem Československých
legií.