SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Pod svícnem tma
Historie partyzánské skupiny z Velké Bystřice

Autor: Petr JIRÁK   

Rok vydání: 2020

ISBN: 978-80-7573-066-4

Obálka: Jiří SOUČEK

Skladem: ano

Cena: 290,- Kč

Zařazení: Odboj

Formát: 165 x 235 mm, 192 stran, pevná vazba, 150 fotografií

Předkládána práce se věnuje historii partyzánské skupiny z Velké Bystřice velmi podrobně. Autor si dal totiž nelehký úkol: přinést čtenářům České republiky seriózní a zároveň pokud možno čtivou práci na téma jedné z mnoha partyzánských skupin v českých zemích. Obsáhlých monografií o jednotlivých partyzánských skupinách a oddílech není příliš mnoho, přestože se jedná o zajímavou problematiku, která jistě i dnes zajímá určitou část populace.
Titulní název publikace byl zvolen s ohledem k místu působení skupiny: Velká Bystřice se nacházela na hranicích protektorátu s „říší“, poněvadž sousední vesnice (Hlubočky, Mrsklesy) byly nacistickým Německem zabrány již v říjnu 1938. Přes velkou blízkost území osídleného naprostou většinou Němci došlo ve Velké Bystřici a okolních obcích (s českým obyvatelstvem) k vzniku a několikaletému působení skupiny odhodlaných vlastenců, kteří se rozhodli pro boj proti německým okupantům.

V blízkém okolí Přerova se stalo v květnu 1944 a na začátku roku 1945 několik událostí z historie partyzánské skupiny, která měla centrum na Olomoucku (ve Velké Bystřici). „Díky“ nedokonalým poválečným prověrkám partyzánského hnutí nebyla skupina uznána jako samostatná, nýbrž jako (nejdůležitější) součást jakéhosi slepence, který dostal název „Nikolajčik – Typner – Sever“.