SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Pavel ŽÁČEK

PhDr. Pavel Žáček, PhD. (nar. 1969), novinář, historik, vysokoškolský učitel a politik. Člen ODS, poslanec a místopředseda výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR. Od roku 1987 studoval fakultu žurnalistiky UK, účastník vysokoškolského hnutí, podílel se na organizaci studentské demonstrace brutálně potlačené 17. listopadu 1989 na Národní třídě, zakládající předseda stávkového výboru a zástupce FŽ UK Žurnalistiky ve Studentském parlamentu. V prosinci 1989 založil a po dva roky jako Šéfredaktor vedl nezávislý čtrnáctideník Studentské listy, který výrazně podporoval transformaci politického, bezpečnostního i ekonomického systému v ČSFR. V roce 1992 uzavřel studium fakulty sociálních věd UK, s podporou Komise J. W. Fulbrighta v letech 1995-1996 absolvoval John Marschall Fellowship na Centru pro ruská a východoevropská studia (CREES), Stanford University, USA, a 2001 na FSV UK dokončil postgraduální studium. Od roku 1993 pracoval jako vedoucí odboru dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti a následně v roce 1998 jako I. náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Byl zakladatelem sborníku o historii bezpečnostních složek Securitas Imperii. V letech 1999-2006 pracoval jako odborný a vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a 2004-2006 Ústavu pamäti národa v Bratislavě, kde se stal předsedou redakční rady a šéfredaktorem čtvrtletníku Pämať národa. V listopadu 2006 byl jmenován ředitelem OABS MV ČR, v červenci 2007 zmocněncem vlády pro zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a v srpnu 2007 prozatímním ředitelem ABS. Od ledna 2008 do března 2010 byl prvním ředitelem ÚSTR, zaměřeného na výzkum mocenských složek nacistického a komunistického totalitního režimu. V roce 2009 se stal členem vědecké rady Estonského ústavu historické paměti a vědecké rady rumunského Národního výboru pro studium archivů Securitate (CNSAS). Jako zakládající signatář Pražské deklarace byl iniciátorem a spoluzakladatelem Platformy evropské paměti a svědomí (Platform of European Memory and Conscience). V letech 2010-2011 byl poradcem ředitele ÚSTR, 2011-2013 ředitelem Kanceláře ÚSTR, členem Ediční rady ÚSTR a předsedou redakční rady odborného časopisu Securitas Imperii. Od roku 2011 vyučuje historii bezpečnostních složek 20. století na vysoké škole CEVRO Institut. Jako poradce se podílel na otevírání archivů KGB USSR na Ukrajině. Ve své vědecké práci se zaměřil na činnost zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, odbojového hnutí ve střední a východní Evropě. Je autorem nebo spoluautorem více 160 odborných článků, desítek sborníků, edic a monografií. http://zacek-pavel.cz/ www.facebook.com/people/Pavel-Žáček/100006714558350/ twitter.com/PavelZacek_69 zacekp@psp.cz