SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Bez nich by nepřistáli
O ženách a mužích z pozemních i podzemních velitelských a naváděcích stanovišť, z letecké povětrnostní a dispečerské služby, řídících létání a přistání čs. stíhacího letectva PVO a Vzdušných sil AČR

Autor: Stanislav VYSTAVĚL   

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87567-33-3

Obálka: Jiří SOUČEK

Skladem: ano

Cena: 350,- Kč

Zařazení: Historie ČS letectva; Technika; Dopravní letectvo; Vojenské letectvo

Formát: 165x235, 304 stran, vazba pevná, 450 fotografií

V rozmezí 5 let (2008 až 2013) přichází vydavatelství letecké literatury Svět křídel již potřetí s knihou, jejichž název je z jedné poloviny shodný: BEZ NICH BY. Až druhá část názvů “… NEVZLÉTLI“, “… BLOUDILI“, “… NEPŘISTÁLI“ naznačuje, že si jejich autor předsevzal v oné “trilogii“ přiblížit čtenářům poměrně neznámé činnosti pozemních složek zabezpečení vojenského letectva.
Tato nová kniha byla napsána (a vydána) u příležitosti “šedesátin“ od zřízení prvních složek řízení a velení stíhacímu letectvu. 1. ledna to bylo Ústřední velitelské stanoviště letectva, 1. října Hlavní letecké povětrnostní ústředí a 1. listopadu Ústřední letecké dispečerské stanoviště.
- 31. prosince 10. výročí ukončení samostatné činnosti jejich nástupnických uskupení - Národního střediska velení Vzdušných sil, Řízení letového provozu a Sektorů průzkumu a uvědomování-
- Od 1. ledna 2004 jejich tradice a úkoly převzala 26. brigáda velení, řízení a průzkumu *
Věnováno ženám a mužům všech hodností a služebních kategorií, kteří sloužili a slouží na stanovištích, zabezpečujících činnost čs. vojenského letectva a Vzdušných sil při ostraze našeho vzdušného prostoru.
Veliký dík patří manželkám vojáků, protože “doma“ nesly všechnu tíhu, kterou přinášela nepřetržitá služba jejich mužů v pohotovostním systému PVO *
Nechť je také vzpomínkou na kamarády a bývalé spolubojovníky a pro současnou generaci kolegyň a kolegů “ve zbrani“ ze Vzdušných sil AČR hrdost na tradice a s výzvou:

„UCHRÁNÍT VZDUŠNÝ PROSTOR“
***

Problematika zmíněných složek letectva je rozložena do 5ti kapitol, v nichž je podrobně popsána chronologie jejich organizační výstavby, jaké “dobové“ názvy byly postupně používány v období let 1953 až 2003, místa dislokace (často včetně přesné lokalizace GPS) a množství informací o řídících funkcionářích - “kdo velel“.
V I. až III. kapitole se čtenář na téměř 200 stranách seznámí s problematikou organizační a personální výstavby velitelských a naváděcích stanovišť, z nichž byla 50 let řízena činnost stíhacího letectva PVOS / PVO a Vzdušných sil AČR. Podrobně jsou popsány okolnosti počátků výstavby prvních velitelských stanovišť a jejich kádrového zabezpečení od jara 1952. Nechybí přehledy náčelníků velitelských a naváděcích stanovišť, průběh jejich vojenské služby včetně “fotogalerie“, obsahující přes 140 portrétních fotografií a množství fotografií ze stanovišť. V několika přehledných “tabulkách“ je patrný průběh výstavby a složení svazků stíhacího letectva L a PVOS doplněné přehledy zabezpečovacích jednotek.
Vedle “leteckých“ jednotek zabezpečení nechybí ani tzv, “zelení“, zabezpečující velitelská stanoviště radiolo-kační informaci. Je zde (zřejmě vůbec poprve) chronologicky uspořádána organizační výstavba Hlásné služby (pracující ještě i kořistní radiolokační technikou) až k radiotechnickému vojsku vč. výčtu radiotechnických hlásek, radiotechnických rot v rámci radiotechnických pluků v období 1955 až 1961, složení radiotechnických praporů v období 1961 až 1992 či skupin radiotechnického průzkumu. Nechybí přehled používané radiolokační techniky a automatizovaných systémů velení.
IV. kapitola je věnována výstavbě letecké povětrnostní služby. Je zde popsána jednak organizace nejvyšších řídících stupňů, ale jsou zde i přehledy “kdo velel“, seznam letištních povětrnostních stanic, popis a fotografie používané techniky pro pozorování a měření až po současnost.
Poslední, V. kapitola je věnována složce, která se zabývala a stále zabývá - řízení letového provozu. V období uplynulých šedesáti let používala různé názvy. Opět je zde popsána chronologie organizační výstavby a personální obsazení řídících struktur v tzv. nejvyšších patrech (“kdo velel“).
***
V závěru knihy je ještě Post skriptum.
Napsal ho současný velitel 26. brigády velení, řízení a průzkumu a z něj vyjímáme:

„Vážení čtenáři,
Dovolte, abych ve svém stručném příspěvku navázal na dlouholetou a bohatou historii protivzdušné obrany státu, komplexně popsanou v této knize. Měli Jste možnost - stejně jako já se podrobně seznámit s problemati-kou organizační a personální výstavby míst velení stíhacímu letectvu protivzdušné obrany státu a dalších složek povětrnostní a dispečerské služby a řízení letového provozu. Jejich struktury byly vytvořeny před šedesáti lety a autor popsal “prvních padesát let“ - tedy období do konce roku 2003, kdy každá z těchto složek působila jako více méně samostatná složka.
Na mě “připadlo“ popsat těch posledních deset let ...“

Následuje určitě nejkomplexnější představení 26. bŘVPz a presentace v tom nejlepším slova smyslu a je to dobře. Je zde popis úkolů brigády a její místo v rámci Vzdušných sil AČR a ve strukturách NATO, organizační struktura podřízených součástí, obsazení hlavních velitelských funkcí a nechybí řada zajímavých fotografií. Čtenář tak dostává možnost seznámit se s útvarem, zabezpečujícím nepřetržitě “čisté nebe nad naší republikou“. (Vzhledem k tomu, že jde i o tzv.“režimová“ pracoviště, tak “citlivé“ informace a fotky tam přirozeně nejsou).

„… Závěrem bych rád poděkoval všem podřízeným, kteří se podíleli a každodenně podílí na ostraze vzdušného prostoru České republiky, na všech druzích řízení letového provozu, na technickém zabezpečení a na ostatních činnostech, které vytváří vhodné podmínky pro tuto náročnou a zodpovědnou práci“.

Velitel 26. bŘVPz plk. Ing. Štefan Vasily.

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/prislusnici-26--brigady-ze-stare-boleslavi-na-krtu-knihy-stanislava-vystavela-88822/#images


Klikni pro zvětšení

Sál bojového velení SVS 51. rtpr, 11. slp Lažany (1984)

Klikni pro zvětšení

Oblastní středisko ŘLP Bratislava-Ivánka (1992)

Klikni pro zvětšení

Naváděcí stanoviště Třebotovice (NS-3 / NS- 2) mjr. Hruša

Klikni pro zvětšení

kpt. Bauer a kpt. Mirvaldová

Klikni pro zvětšení

kpt. Gabriel

Klikni pro zvětšení

5. prosince 2011, v Domě armády Praha poblahopřáli plk. v.v. PhDr. Věře Perlingerové k životnímu jubileu …

Klikni pro zvětšení

Příslušníci Národního střediska velení VzS, podílející se na zabezpečení Summitu NATO 2002 v Praze. (2. zleva velitel NSV VzS plk.gšt. Jiří Benda, uprostřed velitel zabezpečení gen.por. František Padělek)

Klikni pro zvětšení

Sál bojového velení Národního střediska velení VzS

Klikni pro zvětšení

Velitel 26. bVŘPz plk. gšt. Bedřich Vaculík přivítal na velitelství náčelníka GŠ armgen. Vlastimila Picka

Klikni pro zvětšení

Náčelník GŠ genpor. Petr Pavel u 26. bVŘPz s velitelem plk. Zdeňkem Postulkou

Související tituly:
Bez nich by nevzlétli
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-54-3

Skladem: ano

Cena: 390,- Kč

Bez nich by bloudili
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87567-23-4

Skladem: ano

Cena: 290,- Kč

Letovodem pod modrou zdí
detail knihy

Autor: Zdeněk MENŠÍK

Rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-86808-67-3

Skladem: ne

Cena: 200 Kč