SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Říkali mu Korea (podruhé)
O lidech a letadlech z letiště Žatec v období 1946 až 1994

Autor: Stanislav VYSTAVĚL   

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-86808-98-7

Obálka: Jiří SOUČEK

Skladem: ne

Cena: 500,- Kč

Zařazení: Historie ČS letectva; Technika; Vojenské letectvo

Formát: 165X235, 476 stran, 560 fotografií, pevná vazba

V knize jsou nově zmíněny všechny vojenské útvary dislokované v posádce Žatec a sledování historických události začíná již od roku 1946. Přináší informace a řadu fotografií z období zkoušek proudových letounů Avia Me 262/S-92 na letišti Žatec, obšírné informace o 1. výcvikové letce tryskových letadel, zřízené v r. 1949 na letišti Žatec a vůbec okolnosti výstavby nového proudového stíhacího letectva v jeho kolébce v Mladé. Spolu s popisem postupu výstavby nových letišť s betonovými VPD (nechybí základní parametry) tak má čtenář možnost poznat situaci a širší souvislosti doby, ve které byl zřízen 11. letecký stíhací pluk proudový.
K významnému rozšíření rozsahu využil autor množství nových tzv. “revitalizovaných“ dokumentům z Vojenského historického archivu Praha. (Jednalo se o archivní fondy útvarů, které byly poškozeny při záplavách v srpnu 2002). A tak bylo možné podstatně rozšířit popis působení 15. stíhacího leteckého pluku (1952-1958) a také 17. stíhacího leteckého pluku v Žatci (1952-1954) v Mladé (1954-1955) a konečně v Hradčanech (1955-1961), tedy období podřízenosti žateckých stíhacích divizí. Výsledkem jsou mj. podrobné sestavy pluků v rozhodných obdobích, přidělení letounů pilotům a technikům, pohyb personálu mezi pluky atd. V rekapitulačních přehledech najde svá jména drtivá většina pilotů a techniků od “jedenáctky“ i “patnáctky“. Popisy organizační výstavby útvarů doplňuje množství fotografií a obšírné přehledy funkcionářů. U leteckých pluků přehledy doplňují portrétní fotografie velitelů pluku i letek (91), inženýrů pluku i letek (27), u 23. letištního praporu a 5. praporu RTZ fota velitelů útvarů (34). Je zde také uveden úplný přehled a fotografie velitelů letectva a PVOS (18) a nechybí portrétní fotografie mnoha z těch, kteří nedoletěli (15). Unikátní celostránková kopie leteckého snímku z r. 1952 dokumentuje stav, proč dostalo letiště název KOREA.
V knize jsou podrobně popsány nejen všechny tamní letecké útvary tzv. létající (s rozšířením informací o technicích), ale také útvary letištního týlového zabezpečení (13., 15. a 23. letištní prapor) a radiotechnického zabezpečení (od 5. roty LZP, až po 5. prapor RTZ) a od 1.5.1991 zde působící 11. letecká základna. Jsou zde zmíněny všechny žatecké svazky letecké (5. SLD i “nová“ 3. SLD), ale i integrované PVOS od léta 1961 (3. sbor PVOS, 3. divize PVOS až po 3. dPVO, která byla zrušena v r. 1994). Tomuto společenství vojsk protivzdušné obrany “modrých“ (stíhací letectvo), “zelených“ (Radiotechnické vojsko) a “červených“ (protiletadlové dělostřelectvo a raketové vojsko) je věnována celá kapitola. Podrobně je popsána poměrně neznámá epizoda v období 1955 – 1961, kdy byly na letišti dislokovány útvary protiletadlovců a radiotechniků (“hláskařů“) a nechybí ani ilustrační fotografie techniky, kterou používaly.
Obsáhlý a podrobný historický popis doplňuje jednak množství unikátních fotografií, ale také řada osobních vzpomínek a příběhů pamětníků ze všech stavovských, funkčních i hodnostních skupin – piloti, technici, velitelé…
Jako Post skriptum je obsáhle popsáno období po ukončení leteckého provozu a zrušení posledních útvarů v r. 1994 až po definitivní konec letiště, kterému říkali KOREA a vznik strategické zóny TRIANGLE.

Vyjímáme DOSLOVU, který do “Říkali mu KOREA“ napsal Václav Vašek:
„Byl jsem naprosto skálopevně odhodlán, možná pod dojmem dobového zájmu o “Etudy....“ sepsat pojednání o historii existence žateckého letiště. Dnes vím, že jsem byl pouze málo pracovitý. Proto hned na počátku své úvahy chci vyjádřit autorovi dík za to, že projevil víc morálněvolních vlastností než já a nenechal se odradit. Proto je asi nejpřijatelnější forma, kterou zvolil Stanislav Vystavěl.
Volné zpracování dostupných údajů, proložené citáty z dokumentů, konkrétními postřehy pamětníků a životními epizodami. Čtenář má možnost seznámit se s nadčasovým, nezaujatým a čtivým náznakem útržků ze života lidí ovlivněných činností na tomto letišti. “Korea“ nebyla umístěna poblíž velikého města či nedaleko lákavé přírodní oblasti. Věřím, že dílo vyvolá svými, místy věcnými, místy emotivně podbarvenými informacemi v řadě lidí rozhodně více pěkných než nepěkných vzpomínek.
Všem přeji příjemné zážitky při čtení... “

Říkali mu KOREA (Podruhé) vychází u příležitosti celé řady “žateckých jubileí“ – 60. výročí zaujetí letiště 23. letištním praporem (21.8.1951), založení 11. stíhacího leteckého pluku (1.10.1951), 55. výročí úspěšných zásahů pilota 11. slp proti nepřátelským balonům – “Leteckého protibalonového ESA“ tehdy kpt. Jaroslava Nováka a konečně 50. výročí zřízení Velitelství 3. sboru PVOS v Žatci (1.9.1961).

Problematika poválečné historie čs. vojenského letectva zřejmě ještě dlouho zůstane “nepopsaným listem“. Jako příklad může posloužit kniha “Říkali mu KOREA (Podruhé)“. Jedná se o knihu opět věnovanou letectvu v Žatci a její název se jen nepatrně liší od I. vydání z r. 2005 - “Říkali mu KOREA“. Za oněch šest let od jejího vydání proteklo Ohří hodně vody a autor ukázal, že lze vstoupit do téže vody i opakovaně ...


Související tituly:
11. Letecká základna a její předchůdci
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-55-0

Skladem: ano

Cena: 350,- Kč

11. stíhací invazní
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2006

ISBN: 80-86808-26-2

Skladem: ne

Cena: 360,- Kč

Bez nich by nevzlétli
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-54-3

Skladem: ano

Cena: 390,- Kč

Králové vzduchu a jejich pokračovatelé
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-86808-68-0

Skladem: ne

Cena: 430 Kč

Oprášené etudy vonící luftem
detail knihy

Autor: Václav VAŠEK

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-86808-96-3

Skladem: ne

Cena: 250 Kč