SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Na nebi hrdého Albionu 1944 - část 5
Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940 - 1945

Autor: Jiří Rajlich   

Rok vydání: 2003

ISBN: 80-86808-01-7

Obálka: Vlastimil SUCHÝ

Ilustrace: Jan MÁČE

Skladem: ano

Cena: 820,- Kč

Zařazení: Odboj; Historie ČS letectva; Technika; Vojenské letectvo

Formát: 165x235, stran 752, pevná vazba

„…spatřil jsem jeden Fw 190 asi 500 yardů vlevo, jak pronásleduje jeden z našich Spitfirů. Otočil jsem se a nepřátelský letoun napadl. Pravděpodobně mne spatřil a opětovanými obraty nalevo a napravo se mě snažil zbavit. Když si uvědomil, že jsem stále asi 800 yardů za ním, snažil se uniknout prudkým letem střemhlav k zemi. Já ho pronásledoval a přiblížil jsem se asi na 450 yardů. Když vyrovnával v nulové výšce, vystřelil jsem na něj asi sekundovou dávku ze zadu, neviděl jsem však zásahy. Přiblížil jsem se na 350 yardů, znovu jsem vystřelil dávku a uviděl jsem jak z něj vychází černý kouř. Zároveň se mi na krytu kabiny začaly usazovat kapky oleje.
Právě v tu chvíli objevil se po mé pravé straně P/O Mlejnecký, který vystřelil dvě dávky na nepřátelský letoun, aniž ho však dle mého úsudku zasáhl. Pak odletěl vlevo. Poté jsem na pronásledovaného Němce vystřelil ještě několik dávek ze vzdálenosti 350 - 250 yardů s tím výsledkem, že jeho letoun byl několikráte zasažen a jeho rychlosti se značně snížila. Nabíral výšku do 1000 stop, kdy jsem na něj vystřelil poslední dávku. Bylo to právě v okamžiku, kdy nepřítel odhodil kryt kabiny a vyskočil padákem. Filmoval jsem nepřátelský letoun jak se řítí v plamenech a též pilota, když přistával na padáku na stromě…“

(z hlášení pilota 312. čs. stíhací peruti, F/O Ladislava Světlíka, o boji nad okupovanou Belgií 23. března 1944)


Předposlední část ambiciózního projektu, mapujícího den po dni činnost československých letců ve Velké Británii v dobách druhé světové války, je věnována válečnému roku 1944.
Pro československé letce byl především rokem spojenecké invaze do Francie, jejíž podpory se zúčastnily všechny čtyři československé perutě, zformované v rámci RAF. Tři stíhací (č. 310, 312 a 313), čerstvě přezbrojené na moderní Spitfiry LF.Mk.IXC, krátce předtím utvořily 134. československé stíhací křídlo, určené k bezprostřední letecké podpoře operace Overlord. V jejím vlastním průběhu se svých úkolů zhostily úspěšně stejně jako při podpoře výsadkové operace Market-Garden v Nizozemsku, kterou však jako celek za zdárnou považovat nelze. Podpory invaze se zúčastnila i 311. bombardovací peruť se svými Liberatory GR.Mk.V. Nejprve bránila přístupové prostory k invazní oblasti, poté se přesunula do Skotska, aby až do konce války operovala v blízkosti Norska. Docílila přitom další úspěchy v bojích proti německým ponorkám. Svůj díl práce odvedli i tehdy již nepříliš četní příslušníci britských jednotek – stíhacích, nočních stíhacích, bombardovacích, průzkumných či dopravních.
Stejně jako předchozí části této dosud nejúplnější a nejpodrobnější historie čs. letectva ve Velké Británii, i tuto renomovaný vojenský a letecký historik pojal osvědčeným způsobem. Po krátkém úvodu, charakterizující tento válečný rok a činnost letectva na západní frontě, následuje vlastní kalendárium. Není v něm opomenuta žádná událost, vztahující se k předmětné problematice. Jsou zde zaznamenány všechny organizační, dislokační, výzbrojní a velitelsko-personální změny u československého letectva. Hlavní část kalendária je však věnována vlastní operační činnosti čs. letců ve službách RAF. Není v něm opomenuto žádné dosažené vítězství, ani utrpěná ztráta; většinou jsou identifikováni i konkrétní protivníci čs. letců. V graficky odlišených partiích čtenář nalezne desítky biografických črt nejvýznamnějších letců, dále přehledné tabulky, bojová hlášení či vzpomínky pamětníků. Celkový dojem umocňují čtyři stovky dokumentárních fotografií, několik desítek barevných bokorysů letounů a četné faksimile dobových dokumentů.


Související tituly:
Na nebi hrdého Albionu 1941 - část 2
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2000

ISBN: 80-85280-66-3

Skladem: ne

Cena: 600,- Kč

Na nebi hrdého Albionu 1942 - část 3
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2001

ISBN: 80-85280-77-9

Skladem: ne

Cena: 750,- Kč

Na nebi hrdého Albionu 1943 - část 4
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2002

ISBN: 80-85280-84-1

Skladem: ne

Cena: 790,- Kč

Na nebi hrdého Albionu 1945-1946 - část 6
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2005

ISBN: 80-86808-18-1

Skladem: ano

Cena: 750,- Kč

Na nebi hrdého Albionu - část 7
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2004

ISBN: 80-86808-12-2

Skladem: ano

Cena: 890,- Kč

Spitfire nad Evropou
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2004

ISBN: 80-86808-06-8

Skladem: ne

Cena: 310,- Kč