SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Jiří RAJLICH

Dr. Jiří Rajlich (1964), vojenský a letecký historik, absolvent historie na Filosofické fakultě UK v Praze, pracovník Vojenského historického ústavu a ředitel jeho historicko-dokumentačního odboru, předseda redakční rady čtvrtletníku Historie a vojenství a člen redakční rady měsíčníku Letectví a kosmonautika. Zabývá se především dějinami československého letectva a letecké války v Evropě. Kurátor řady muzejních výstav a expozic, autor několika stovek časopiseckých studií a článků, autor nebo spoluautor více než čtyřiceti knižních monografií, publikovaných doma i v zahraničí.

Z nich jmenujme alespoň publikace Mustangy nad protektorátem (1997), Jindřichův Hradec 24. 8. 1944 (1998), Air War over Czech Lands (2000) a Luftwaffe over Czech territory (2001), pojednávající o letecké válce nad českým územím, dále Stíhači nad Kanálem (1993 a 2003), Kočičí oči (1993), Esa na obloze (1995 a 2004) a Spitfire nad Evropou (2004) o československých stíhačích ve Francii, Británii a Sovětském svazu, Jediný československý maršál (2002) o generálovi Janouškovi, Tatranští orli nad Kubání (2002), Slovakian Aces of WW2 (2004), Za Boha a národ (2006) a 13. (slow.)/JG 52 (2007) o slovenských stíhačích na východní frontě, Vzduch je naše moře (1993 a 2003) a Soumrak králů vzduchu (2000) o předválečném, resp. poválečném čs. letectvu aj.

Jeho dosud nejrozsáhlejším projektem je publikační řada Na nebi sladké Francie (1998, rozšířené vydání 2008) a Na nebi hrdého Albionu (1999-2006). V tomto několikadílném knižním projektu, ojedinělém svým rozsahem i zpracováním, zúročil svůj bezmála třicetiletý vědecký výzkum v oblasti historie československého letectva ve 2. světové válce. Vycházel přitom z důkladného komparativního studia domácích i zahraničních archivních záznamů a z rozhovorů se stovkami pamětníků, žijících nejen doma, ale i po celém světě.

Autor je laureátem literární Ceny Miroslava Ivanova (2003), byl vyznamenán Záslužným křížem ministra obrany III. st. (2002) a II. st. (2005), je členem týmů VHÚ několikrát oceněných státní cenou Gloria musaealis (2002, 2003 a 2006) a držitelem titulu Vojenský manažer roku 2006.

https://www.lidovky.cz/domov/nejnicivejsi-jednorazovy-uder-historik-odhalil-nejvetsi-ceskoslovenskou-ranu-hospodarstvi-treti-ris.A190128_125956_ln_domov_mber