SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Na nebi hrdého Albionu 1941 - část 2
Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1945

Autor: Jiří Rajlich   

Rok vydání: 2000

ISBN: 80-85280-66-3

Obálka: Vlastimil SUCHÝ

Ilustrace: Vít Hugo MARTÍNEK

Skladem: ne

Cena: 600,- Kč

Zařazení: Odboj; Historie ČS letectva; Technika; Vojenské letectvo

Formát: 165x235, stran 560, pevná vazba

Další část ojedinělého monumentálního projektu z pera Jiřího Rajlicha, profesionálního leteckého historika a vědeckého pracovníka Historického ústavu Armády ČR, mapujícího doslova den po dni historii československého letectva ve 2. světové válce, nás zavádí do přetěžkého roku 1941.
Českoslovenští letci ve Velké Británii do něj vstupovali s vynikajícím kreditem, který si vydobyli především v nezapomenutelných bitvách o Francii a o Británii. Jen stíhači v onom hektickém roce 1940 sestřelili 151 nepřátelských letounů jistě, dalších 30 pravděpodobně a 14 poškodili. Jména těch, kteří na těchto úspěších měli největší podíl, jako např. Vašátko, František, Peřina, Cukr, Stehlík či Vybíral, si nehynoucí slávu získala právě tehdy. Současně zahájili svou činnost i bombardéři, jejichž činnost měla kulminovat později.
I pro československé letce ve Velké Británii znamenal rok 1941 totéž co pro ostatní spojenecké letce, totiž pozvolný obrat od obrany k ofenzívě nad okupovanou západní Evropou, přičemž oba prvky se ve značné míře překrývaly. Týkalo se to především 310., 312. a nově vznikající 313. československé stíhací peruti, zatímco 311. československá bombardovací peruť, jejíž úderná síla neustále stoupala, se pochopitelně soustředila na akce ofenzivní výhradně. Nemalý podíl na úspěších československého letectva ve Velké Británii v roce 1941 však měli především českoslovenští příslušníci britských stíhacích perutí. Právě na jejich konta přibyla většina z 38 sestřelů jistých, 18 pravděpodobných a 23 poškozených nepřátelských letounů, dobytých v tomto roce. Do galerie slávy se tak v tomto roce postupně zapisovali takoví stíhači jako Dygrýn, Kuttelwascher, Mareš a Mansfeld, bojující právě u takových jednotek.
Současně se v citacích hrdinských skutků stále častěji objevovala jména československých bombardérů, jako např. Ocelka, Čapka, Bernat, Šiška, Schoř či Blatný. Jejich obětavá bojová činnost na nočním nebi okupované Evropy zasluhuje o to větší uznání, že při stávající výzbroji, vybavení a taktice nebyly vyhlídky na úspěch velké, ztráty byly vysoké a případné německé zajetí bylo spojeno s reálnou hrozbou, že s nimi nebude nakládáno jako s válečnými zajatci, ale jako se zrádci...
V detailním chronologickém přehledu událostí, doplněném četnými bojovými hlášeními, vzpomínkami pamětníků a biografiemi osobností, nalezne čtenář o československém válečném letectvu prakticky vše. Kniha o rozsahu téměř 700 stran je doplněna bohatým a unikátním obrazovým doprovodem - více než čtyřmi stovkami dobových fotografií, desítkami faksimilií dobových dokumentů a téměř stovkou barevných kreseb.


Související tituly:
Na nebi hrdého Albionu 1942 - část 3
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2001

ISBN: 80-85280-77-9

Skladem: ne

Cena: 750,- Kč

Na nebi hrdého Albionu 1943 - část 4
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2002

ISBN: 80-85280-84-1

Skladem: ne

Cena: 790,- Kč

Na nebi hrdého Albionu 1944 - část 5
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2003

ISBN: 80-86808-01-7

Skladem: ano

Cena: 820,- Kč

Na nebi hrdého Albionu 1945-1946 - část 6
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2005

ISBN: 80-86808-18-1

Skladem: ano

Cena: 750,- Kč

Na nebi hrdého Albionu - část 7
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2004

ISBN: 80-86808-12-2

Skladem: ano

Cena: 890,- Kč

Na nebi sladké Francie
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-51-2

Skladem: ne

Cena: 1490,- Kč

Spitfire nad Evropou
detail knihy

Autor: Jiří Rajlich

Rok vydání: 2004

ISBN: 80-86808-06-8

Skladem: ne

Cena: 310,- Kč